پوستر امیر المومنین امام علی (ع)

:: پوستر امیر المومنین امام علی (ع)

به مناسبت خجسته میلاد با سعادت مولی الموحدین ، امیر المومنین ، شاه ولایت ،کوکب رخشان ،هدایت و نور پر فروغ اسمان امامت ،پوستری با نام یا امیر المومنین را طراحی کردم و همچنین این روز عزیز را که مزین به روز پدر نیز می باشد ،تبریک و تهنیت عرض می نمایم

پوستر امام علی (ع)
منبع : مسیر حقپوستر امیر المومنین امام علی (ع)
برچسب ها : المومنین ,امیر ,امیر المومنین

کوچه به کوچه می گذرم.

:: کوچه به کوچه می گذرم.


محرم کوچه به کوچه می گذرم. ناگهان پیچک های امید از پنجره هایی سبز به دور دستانم می پیچد.
به پنجره خیره می شوم و دریچه هایی که در سپیدی شادی قاب شده است.
اینجا مشهد است. اینجا چشم هایت خود به خود می جوشند و دست هایت به طرف ضریح قد می کشند.
اینجاست که دستان مسافران، تأیید حاجات خویش است. اینجا خانه سعادت است.
منبع : مسیر حقکوچه به کوچه می گذرم.
برچسب ها : کوچه